21 декември 2011

Кафе, захар и думи
От известно време е на мода с кафето да се поднася листче с късметче или върху пликчето със захар да се мъдри нечия умна мисъл. Понякога прочитам написаното, усмихвам се, смачквам хартийката и я изхвърлям. А понякога прочитам написаното, усмихвам се, изсипвам захарта в кафето си, а празното пликче пускам в чантата си.

И като вземете предвид, че пия кафето си с две „захарчета”, представете си колко думи изсипах от дамската си чанта при поредното прочистване. Не съм правила никакъв подбор – някои фрази ми допадат, други – не толкова. Може пък и вие да си харесате нещичко:

Las oportunidades no son producto de la casualidad, mas bien son resultado de trabajo.
Възможностите не са резултат на случайността, по-скоро са резултат от работата.Flor sin olor, le falta lo mejor.
Цвете без мирис – липсва му най-хубавото.

De la boca de ladrón, todos lo son.
В устата на крадеца всички са такива.

Deuda pagada , otra empezada. Платен дълг, друг започнат.

Hijo de gran ladrón, gran señorón. Син на голям крадец – голям богаташ.

El que busca, encuentra. Който търси, намира.

El que avisa no es traidor. Който предупреждава не е предател.

El que aconseja, no paga. Който съветва, не плаща.

El novio y el pez, frescos han de ser.
Младоженецът и рибата трябва да бъдат свежи.

No pierdas mucho tiempo pensando en el problema. Dedica toda tu energía y sapiencia en buscar soluciones.
Не губи много време мислейки за проблема. Използвай всичката си енергия и мъдрост в търсене на решения.


El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles
Мъдрият не казва всичко, което мисли, но винаги мисли това, което казва.

Una vez terminado el juego el rey y el peón vuelven a la misma caja.
След края на играта царят и пешката се прибират в една и съща кутия.


Solidaridad no es dar lo que me sobra, es dar lo que me hace falta.
Солидарност не е да дам това, което мие в повече, а това, от което се нуждая.


А ето и любимите ми фрази:

No he fracasado. He encontrado 10 000 soluciones que no funcionan.
Не съм се провалил. Намерих 10 000 решения, които не функционират.

El único error de Dios fue no haber dotado al hombre de dos vidas: una para ensayar y otra para actuar. Vittorio Gassman
Единствената грешка на Бог е, че не е дарил на човека два живота: един – за репетиция и друг – за представление.

Lo más frustrante de ser viejo es que ya sabes todas las respuestas pero nadie te prеgunta.
Най-разочароващото да си стар е, че вече знаеш всички отговори, но никой не те пита.

No dejamos de jugar porque nos hayamos hecho viejos. Nos hacemos viejos porque hemos dejado de jugar
Не спираме да играем, защото сме остарели. Остарели сме, защото сме престанали да играем.

„Българската“ ми колекция е по-скромна:

Ветропоказателят си мисли, че показва на вятъра накъде да духа... Бъди вятър!

Ако ви духнат под опашката, приемете го за попътен вятър.

Свободата е за интелигентните хора. Простаците я превръщат в свободия. Кирил Керин

Една добра идея трябва да доведе след себе си поне още две.

Досадното на този свят е, че идиотите са уверени в себе си, а умните са изпълнени със съмнения. Бъртранд Ръсел

Стана ли време за кафе? За мен с две „захарчета”, моля!
.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

коментирай