08 май 2012

Освобождаване от здравни вноски за българите, живеещи в чужбина

От 1 януари 2012 г. са в сила важни промени промени в  Закона за здравното осигуряване, които  измъкват стотици хиляди български граждани, живеещи в чужбина,  от абсурда да дължат здравни вноски в държавата-майка, а същевременно да са осигурени и да получават медицинска помощ в държава-мащеха.Съгласно приетите промени лицата, напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и неподали предварително заявление, могат да го подадат в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението се прилага декларация по образец, изготвена от Националната агенция за приходите, за датата на напускане на страната.

Молбата-декларация може да се подаде лично  или чрез упълномощено лице. Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор / препоръчано, с обратна разписка/  или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.
Допълнителна информация  може да се получи от Информационния център на НАП чрез електронната поща на адрес  infocenter@nra.bg This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it или на тел. 0700 18 700.

Ако от години живеете и работите  в чужбина, въпреки че там сте здравноосигурени, като български гражданин /дори и с двойно гражданство/, вие сте напрупали дълг към българската НЗОК. След приемането на България в ЕС през 2007 г. с цел избягване на двойното осигуряване това задължение отпада, но само ако сте подали съответната молба- декларация в съответната териториална дирекция на НАП по местоживеене.  Ако ли не, то до ден днешен дължите вноски за здравно осигуряване, натрупани през годините.

Промените в ЗЗО разрешават този проблем. На пръв поглед изглежда, че има достатъчно информация на тази тема, но се появяват много въпроси как става това на практика. И както обикновено, българите в чужбина могат да получат повече информация споделяйки помежду си ,  отколкото свързвайки се с администрацията в България.   

Аз лично бях информирана за тези промени от моите близки в България и успях да се справя с изключителното съдействие от тяхна страна. През последните седмици все повече познати се допитват до мен за някои практически подробности около подаването на декларациите, така че реших да споделя моят опит и на страниците на блога с желанието да съм полезна на повече хора в подобна ситуация.


Откъде да започна?

Въпреки привидно улеснената процедура няма да се справите лесно без съдействието на ваш роднина или близък в България. Основният ми съвет е да си осигурите такъв. Той ще е доброволният ви посредник с администрацията там. Първата му задача е да се разходи до съответното на вашето местоживеене поделение на НАП и да се поинтересува за точният му адрес  /улица, град, пощенски код/. Ако успее да получи и допълнителна информация или указания, още по-добре.


Как да проверя здравния си статус?

Здравния си статус можете да проверите на страницата на НАП, въвеждайки ЕГН и кода за сигурност, който се появява след като натиснете „продължи”.


Ще се появи таблица с годините и месеците, за които дължите здравни осигуровки.


Откъде да изтегля образците на заявлението и декларацията?

Изтегляте  и принтирате образците на заявлението и декларацията от страницата на НАП.Декларация за български граждани, които отговарят на условията по чл.40а от ЗЗО, но не са подали заявлението преди напускането на страната (по § 19п от ПРЗ на ЗЗО)

Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване Как да попълня заявлението и декларацията?

В заявлението попълвате трите имена, ЕГН, адресът, на който искате да получавате кореспонденцията и годината, в която сте напуснали България. Отбелязвате квадратчето „да”, указвайки, че прилагате декларация. Дата и подпис.

В декларацията отново попълвате трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция и данни на валиден документ за самоличност /номер, дата и място на издаване на личната ви карта или паспорта/. Декларирате годината на напускане на страната. Ако сте пребивавали по-малко от 183 дни годишно в България, подминавате таблицата. Мисля, че е излишно да описвате краткотрайните си отпуски в родината, но все пак ако някой има друга информация, моля да ме поправи. Дата и подпис.

 

Къде и как да изпратя заявлението и декларацията?

Адресирате плика до съответното териториално поделение на НАП по местоживеене  /адресът, който ви е посочил вашият близък - „сътрудник”/.

НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ документите  на ваш близък или роднина, защото той няма да може да ги подаде, ако не е писмено упълномощен от вас, т.е. ако няма нотариално заверено пълномощно.

Изпращате писмото препоръчано и с обратна разписка.

Уточнение за българите в Испания:  carta certificada, con  aviso de recibo.  Аз изпратих писмото само препоръчано, защото служителката трябваше да прави справка дали за България важи „обратната разписка”. С номера от пощенската бележка можете да проследите пътя на писмото си на уеб-страницата на Correos 


Писмото влиза в България за около 3 дни, но се придвижва до получателя си за повече от седмица.Как да разбера има ли промяна ?

Ако писмото ви е с обратна разписка и сте известени, че е прието от получателя си, проверявате отвреме-навреме дали има промяна в здравноосигурителния ви статус.

Ако писмото ви е само препоръчано, седмица-две след изпращането му  правите същото – консултирате се за промяна в здравноосигурителния се статус.

И в двата случая, ако няма никаква промяна,  отново ще се нуждаете от помощта на вашият доброволен сътрудник в България, който да провери на място какъв е проблемът.Крайният резултат трябва да изглежда така:Въпросът, на който нямам отговор е, защо изключването е от 01.01.2003 след като сме напуснали страната няколко години преди това. От чисто любопитство, ако някой знае, моля да ми отговори!
Надявам се да съм била полезна. И не забравяйте, че всеки по-сложен  случай има конкретно решение, което е от компетентността на служителите в НАП и доброволческата жертвоготовност на вашите близки в България.

Ако имате въпроси или друга полезна информация,  моля, коментарите са на ваше разположение!