21 октомври 2012

Кризисна фантастика


        Виждаш размазано. Търкаш очи, слагаш диоптрите и картинката пак не ти се прояснява. Почесваш дебелите стени на  твърдият си череп за да  активираш  сбръчканото си сиво вещество и с глуповато учудване установяваш, че вече не си главния герой в баналната сладникава многосерийна драма с предполагаемо-щастлив край.  Вече не си нито режисьор, нито сценарист, нито продуцент на ... собственият си живот.
        Ти си само зрител. Зрител на реалната фантастика, в която живееш. Зрител от последния ред.  Безцветен силует извън обсега на мизерната светлина, отразяваща се от безкрайния  екран, където прожектират новия ти живот. В 3D формат. За обостряне на усещанията ти. Сложили са ти картонени очила.  Розови.
... Декорът е Земята. Без граници и държави. Само Парични Империи. Банкнотите са владетелите на света. Техни съветници са  призрачните  фигури, наречени Кредитни рейтинги, Индекси, Коефициенти, Акции, Спекулации... Разменната единица са човешките животи.   Придворни шутове са  бившите  умници-политици, на които неотдавна  простите хора уж демократично поверявали  надеждите си срещу обещанието да им служат вярно. Нагаждайки се и угаждайки на Банкнотите, са се превърнали в опитни жонгльори, премятащи в ръцете си същите тези хора.
         Банкнотите и техните призрачни съветници се забавляват, перфорирайки човешки съдби. Събират кръгчетата в огромни контейнери, за да ги разпръснат като  конфети на поредния си Борсов бал...
       Крещиш, че не ти харесва този филм. Искаш си собствените очила, макар и с диоптри. Искаш си авторските права над банално -сладникавата си житейска драма... Не искаш да си разменна единица, не искаш да жонглират с теб, не искаш душата ти да е надупчена.... Не искаш да си само зрител на някаква фантастика!
         Зрител ли?  Че ти си част от масовката. Фантастика ли? Влез в реалността, мой човек!
.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

коментирай